BNI OK Chapter

BNI Hà Nội 6 BNI OK Chapter

BNI là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. BNI được Tiến sĩ Ivan Misner sáng lập vào năm 1985. Hiện nay, BNI đã có hơn 8.300 Chapters với hơn 230.000 thành viên tại hơn 79 quốc gia trên toàn cầu...

Givers Gain

Cho đi và nhận lại, chúng tôi tạo quan hệ với nhau dựa trên 5 nguyên tắc

01

Dành thời gian tìm hiểu doanh nghiệp của nhau

02

Luôn hiện diện đầy đủ Hàng tuần

03

Sẵn sàng trao cơ hội kinh doanh

04

Sẵn sàng trao các mối quan hệ

05

Luôn học hỏi nâng cao bản thân

127

CHAPTER

5421

THÀNH VIÊN

214534

CƠ HỘI KINH DOANH

7136 Tỷ

GIÁ TRỊ KINH DOANH

Newsletter

Đăng ký tham dự

Bạn muốn tham dự một buổi họp hàng tuần của chúng tôi chứ?