Tin tức

BNI OK - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022!

Hình ảnh Việt Nam trong hai năm liên tiếp 2020 – 2021 thật đẹp với gần 300,000 doanh nhân BNI Toàn cầu. Cộng đồng doanh nhân BNI Việt Nam đã giúp nhau khai thác các công cụ BNI, cùng nhau phát triển doanh nghiệp, có thêm doanh thu từ BNI là gần 30,000 tỉ đồng và thương hiệu Đất nước ta tốt đẹp.

bniok-happy-new-year

BNI Việt Nam tri ân sự cống hiến to lớn của tất cả 8700 thành viên, ban LT, team DnA, anh chị Giám đốc vùng, Văn phòng BNI Việt Nam.

Chúc anh chị, gia đình và công ty ngày càng cùng nhau tốt đẹp hơn năm 2022, thật hạnh phúc và thịnh vượng với những mối quan hệ yêu thương, uy tín và chất lượng.

Chủ tịch BNI Việt Nam Hồ Quang Minh.

Thông tin liên hệ BNI OK CHAPTER:

Fanpage: https://www.facebook.com/okchapter

Group: https://www.facebook.com/groups/BNIOKHN6

Twitter: https://twitter.com/bniokchapter/

Tumblr: https://www.tumblr.com/bniokchapter

Pinterest: https://www.pinterest.com/bniokchapter

Instagram: https://www.instagram.com/bniokchapter/

Website: https://bniok.vn/

Newsletter

Đăng ký tham dự

Bạn muốn tham dự một buổi họp hàng tuần của chúng tôi chứ?