Diễn Giả

Diễn giả Dương Minh Lệ - Dịch vụ kế toán, setup hệ thống kế toán, tư vấn thuế - 11/2/2022

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CAMEL là đơn vị tiên phong trong giải pháp tối ưu về thuế và kế toán cho SME, khắc phục tất cả các vấn đề xảy ra trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp cụ thể như sau:

Chi phí cho bộ phận kế toán thuê ngoài chỉ chiếm tối đa 50% với việc thuê 1 kế toán trưởng có đầy đủ kiến thức chuyên môn kế toán và xử lý lành nghề về các vấn đề thuế, bảo hiểm, ngân hàng, hải quan…

Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán liên tục thay đổi dẫn đến sổ sách các năm lộn xộn nhiều rủi ro tiềm ẩn hoặc tệ hơn là thất thoát, gian lận.

Cân bằng sự chênh lệch giữa chi phí nhân sự đóng bảo hiểm xã hội và báo cáo tài chính (thuế)

Chính sách thuế, các pháp lý liên tục thay đổi mà kế toán của doanh nghiệp không cập nhật kịp thời dẫn đến hạch toán, kê khai sai và bị phạt.

Rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống kế toán quản trị nội bộ bởi lợi ích nhóm trong doanh nghiệp.

A/C hãy đăng ký tham gia buổi zoom của c Lệ để hiểu rõ về hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp.

Vào sáng thứ 3, 7h00 - 11/1/2022

Địa điểm: Zoom Meeting

Thông tin liên hệ BNI OK CHAPTER:

Fanpage: https://www.facebook.com/okchapter

Group: https://www.facebook.com/groups/BNIOKHN6

Twitter: https://twitter.com/bniokchapter/

Tumblr: https://www.tumblr.com/bniokchapter

Pinterest: https://www.pinterest.com/bniokchapter

Instagram: https://www.instagram.com/bniokchapter/

Website: https://bniok.vn/

Newsletter

Đăng ký tham dự

Bạn muốn tham dự một buổi họp hàng tuần của chúng tôi chứ?