Chia sẻ kiến thức

TÍNH CÁCH ÍT CẦN THIẾT NHẤT CHO NHÀ KẾT NỐI

Những tính cách nào là ít quan trọng nhất cho một nhà kết nối giỏi.

Câu trả lời có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Trong video này, tôi chia sẻ năm kỹ năng ít quan trọng nhất cho việc kết nối dựa theo một khảo sát với 3400 doanh nhân. Biết được điều không nên làm có thể quan trọng như việc biết điều cần làm. Hơn nữa, từ các kết quả này, chúng ta biết rõ sự khác biệt về kỹ năng giữa người kết nối giỏi và người bán hàng giỏi.

Tóm lại, nhiều người nghĩ rằng bạn cần phải là một người hướng ngoại để trở thành một nhà kết nối giỏi, nhưng kết quả khảo sát không nói lên điều đó. Đây là năm kỹ năng ít cần thiết nhất khi kết nối:

Bạn không cần phải trở nên:

  1. Mạnh dạn
  2. Là một người bán hàng
  3. Là một người tự quảng bá bản thân
  4. Trực tiếp
  5. Hiểu biết về mạng xã hội

(Nguồn: ivanmisner.com)

Newsletter

Đăng ký tham dự

Bạn muốn tham dự một buổi họp hàng tuần của chúng tôi chứ?