Video

Chương trình ZOOM chia sẻ chủ đề "Hiểu về báo cáo tài chính" - Minh Lệ Tư Vấn Thuế - BNI OK Chapter

TẠI SAO PHẢI ĐỌC ĐƯỢC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kế toán là một ngôn ngữ, một phương tiện giao tiếp của tất cả các phân khúc trong cộng đồng kinh doanh. Nó giả định một cơ sở tham chiếu được gọi là mô hình kế toán của doanh nghiệp…. 

Nếu bạn không nói được ngôn ngữ kế toán hoặc không cảm thấy thỏa mái với mô hình kế toán, bạn sẽ gặp bất lợi lớn trong giới kinh doanh. Kế toán là một công cụ căn bản trong thương mại.

Newsletter

Đăng ký tham dự

Bạn muốn tham dự một buổi họp hàng tuần của chúng tôi chứ?